intrestberekening met bepaalde voorwaarde

1 view (last 30 days)
Hallo, ik zit vast bij een oefening uit mijn boek. Ik moet uitzoeken hoe een lening kan verlopen bij een veranderlijke intrest. Je moet eerst verschillende keuzes doen. De eerste keuze is om de hoeveel tijd de intrest kan veranderen. Je moet kiezen tussen 1, 3 of 5 jaar. De tweede keuze is hoe de lener reageert op de veranderlijke intrest. Je kan kiezen tussen vaste looptijd of een vast terugbetalingsbedrag. (Voor deze keuzes zou ik 2 keer werken met "menu"). Nu komt het eerste gedeelte, Een aanpassing van de intrest telkens met een sprong van 0,1%. Je moet bij elke aanpassing uit gaan van 25% kans dat de intrest wordt verlaagd, 40% kans dat de deze wordt verhoogd en 35% kans dat deze onveranderd blijft. Er zit ook een maximum op de intrestverandering verandering: de intrest mag nooit meer dan 0, 3% hoger of lager zijn dan de startintrest. Je moet de gebruiker ook eerst vragen naar "het geleend bedrag", "de startintrest" en "de keuzes bij de opties". (Hier zou ik werken met 3 keer een "input"). Afhankelijk van de keuzes, moet je vragen wat het vaste terugbetalingsbedrag per maand of de gewenste looptijd is. (Ook hier zou ik terug werken met 2 inputs). Je moet het script een kolomvector "Afbetalingsplan" laten berekenen met de maandelijks te betalen bedragenen je berekent ook het totaal terugbetaalde bedrag. Dat laatste breng je op het schema samen met het ontleende bedrag en de looptijd. (Hier zou ik werken met 3 keer een "input"). Afhankelijk van de keuzes, moet je vragen wat het vaste terugbetalingsbedrag per maand of de gewenste looptijd is. (Ook hier zou ik terug werken met 2 inputs). Je moet het script een kolomvector "Afbetalingsplan" laten berekenen met de maandelijks te betalen bedragenen je berekent ook het totaal terugbetaalde bedrag. Dat laatste breng je op het schema samen met het ontleende bedrag en de looptijd. (Hier zou ik werken met 3 keer een "input"). Afhankelijk van de keuzes, moet je vragen wat het vaste terugbetalingsbedrag per maand of de gewenste looptijd is. (Ook hier zou ik terug werken met 2 inputs). Je moet het script een kolomvector "Afbetalingsplan" laten berekenen met de maandelijks te betalen bedragenen je berekent ook het totaal terugbetaalde bedrag. Dat laatste breng je op het schema samen met het ontleende bedrag en de looptijd.
Ik weet dat het een lange vraag is, maar ik zit hier al lang vast. Ik ben nog maar pas bezig met programmeren.

Answers (0)

Categories

Find more on Video games in Help Center and File Exchange

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!