File Exchange

image thumbnail

Voľný pád

version 1.0.0.0 (169 KB) by Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.

1 Download

Updated 29 Oct 2016

View License

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

Comments and Ratings (1)

MATLAB Release Compatibility
Created with R2016b
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux

Discover Live Editor

Create scripts with code, output, and formatted text in a single executable document.


Learn About Live Editor