File Exchange

image thumbnail

Voľný pád

version 1.0.0.0 (169 KB) by Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.

1 Download

Updated 29 Oct 2016

View License

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

Cite As

Martin Foltin (2020). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

Comments and Ratings (1)

Katarina Gubánová

perfektne

MATLAB Release Compatibility
Created with R2016b
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux