File Exchange

image thumbnail

Kvadratická rovnica [CMPLX]

version 1.0.1 (56.7 KB) by Martin Foltin
Pozrite sa kde sa nachádzajú komplexné korene kvadratickej rovnice.

1 Download

Updated 04 May 2020

View License

Kvadratická rovnica pre tých čo to vedeli a zabudli, rovnako ako pre tých, ktorí to nevedeli a chcú to vedieť. Vhodné aj pre tých, ktorí nemajú matematiku radi.

Cite As

Martin Foltin (2020). Kvadratická rovnica [CMPLX] (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/74873-kvadraticka-rovnica-cmplx), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

Comments and Ratings (0)

Updates

1.0.1

zlepšený popis

MATLAB Release Compatibility
Created with R2020a
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux